Địa chỉ của chúng tôi:
2/70 Thiên Phước, Phường 09
Tân Bình, Hồ Chí Minh

Email:
admin@dhetch.vn

Hotline:
0976 150 610

Thời gian làm việc:
Thứ 2 – Thứ 7  I   8h00 đến 17h00